Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona
ÍndexBenvingudaLa JuntaLa nostra seuNoticiesButlletíConfrariesGaleria d'imatgesAgendaDocumentacióVia CrucisEnllaçosMultimèdia
 

Arxiconfraria de la Puríssima Sang

Un 5 de setembre de 1568, quan a la capella de Sant Miquel del claustre del monestir del Carme de Girona, es reuniren uns quants gironins, en nombre de vint‑i‑qua­tre, convocats per fra Gabriel Ca­nyes, mestre en Sagrada Teologia i prior del Monestir, i decidiren erigir una confraria o germandat "per zel d’amor i devoció a la Preciosíssima Mort, Passió i Sang de Jesucrist Re­demptor nostre, moguts segons les paraules de la Sagrada Escriptura a tenir entre vosaltres estimació i amor, i a fer obres de caritat”. I és bo de recordar aquí que, entre aquells gironins, s’hi trobaven un jurat, un doctor en lleis, un notari reial, un mercader, un arquer, un apotecari, un joier, un esparde­nyer, un pintor, un baster, un mit­ger, un espaser, un passamaner,...


 


Hi eren representa­des totes les professions i tots els estaments socials. I foren aquests gironins qui decidiren que “eIs sentenciats a mort en la dita ciutat de Girona tindran persones, que en aquell punt els consolaran, recor­daran y ajudaran a ben morir, e fi­nalment pregaran per las seves animes”.


Al llarg d’aquests quatre se­gles, han estat molts els avatars que ha tingut la confraria. Ha estat abolida la pena de mort. Avui podem fer nostres les paraules de Rahola: “Hem de desitjar, per sentiments d’humanitat i per esperit cristià, que no torni a aixecar‑se el patíbul en el clos august de la no­ble i estimada Girona”.


Enguany, quan contemplem la Creu d’improperis de la Confraria i oïm el so de la campaneta trencar el silenci dels carrers de la nostra ciutat, el nostre record serà per un altre gironí, confrare de la Puríssi­ma Sang,  Sr. Manuel Ibarz i Roquera.


 Fou ell qui, restaurà la Creu d’improperis i adecentà la capella seu de la confraria a l’església del Carme. Aconseguint que la Confraria tornés a participar a la Processó del Di­vendres Sant.


Cal recordar, sovint les seves paraules que hem d’identificar la pertinença a aquesta confraria amb la devoció per la Passió de Crist.


 


 


La Junta de la Confraria.

(C) Junta de Confraries de Girona

Email: juntaconfrariesgirona@gmail.com